B000235
B000235
Eugéne H-Weiss,小松耕輔,秋山峰三郎訳
共益商社書店, 1935年初版
160×230mm 292pp,上製,函,ヤケ、シミ等
¥ 12,000