B000826
Sofia Khentova
Vsesoyuznoe Izdatelstvo ‘Sovetsky Kompozitor’, 1971年
128×200mm 160pp,ペーパーバック,露語,背一部欠損他多少の傷み,数枚の写真
SOLD