B000825
Sofia Khentova
Gosudarstvennoe Muzikalnoe Izdatelbstvo, Moscow, 1960年
142×220mm 103pp,ペーパーバック,露語,スレ,小ヤブレ等多少の傷み,貴重な写真多数
¥ 6,000